Connect with us

Bondsdag overweegt nieuwe cannabisregels: cannabis en autorijden, kweekbeperkingen en trainingsprogramma’s

Gepubliceerd

on

Nieuwe regels voor cannabis in Duitsland
Volg ons op Facebook

Op de late avond van 16 mei 2024 hield de Bondsdag zijn eerste lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van de Cannabiswet en de Medische Cannabiswet, evenals het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de Wegverkeerswet.

PUBLICITE

De wijzigingen, voorgesteld door de Traffic Light Coalition, zijn bedoeld om de regelgeving voor cannabis in Duitsland realistischer te maken.

Nieuwe regels voor cannabis achter het stuur

De amendementen die worden voorgesteld om de verkeersregels te wijzigen hebben betrekking op cannabisgebruik in combinatie met autorijden. De wijzigingen zijn bedoeld om een aantal regels en boetes vast te stellen, vergelijkbaar met die voor alcohol, met betrekking tot veilig rijden en cannabisgebruik. De ontwerpwijzigingen stellen het volgende voor:

  • Een nieuwe wettelijke THC-limiet van 3,5 ng/ml in bloedserum
  • Besmettelijke overtredingen voor degenen die de THC-limiet overschrijden en alcohol in hun systeem hebben
  • Een verbod op het gebruik van THC voor beginnende bestuurders en bestuurders onder de 21 (net als bij alcohol)
  • De THC-limiet heeft geen invloed op mensen die cannabis voorgeschreven hebben gekregen voor medische doeleinden.

De bovengrens van 3,5 ng/m THC in bloedserum werd oorspronkelijk voorgesteld door een onafhankelijk panel van deskundigen in opdracht van het federale ministerie van Verkeer.

De groep deskundigen stelde dat de THC-limiet vergelijkbaar is met het risico van een alcoholconcentratie in het bloed van 0,2%. Momenteel is de wettelijke grens de detectiegrens van 1ng/ml THC in bloedserum, die gebaseerd is op jurisprudentie.

PUBLICITE

Het doel van deze bovengrens is om ervoor te zorgen dat het alleen invloed heeft op bestuurders die onlangs cannabis hebben gebruikt. Er moet echter op worden gewezen dat het THC-gehalte in het bloedserum van een persoon afhangt van hun regelmatige consumptie en het vermogen van hun lichaam om THC te metaboliseren. Dus in sommige gevallen kan een chauffeur die regelmatig cannabis gebruikt en niet onder invloed van cannabis is, de limiet van 3,5 ng/ml overschrijden. Om dit soort situaties te voorkomen, stelt de overheid voor om gevoelige speekseltests te gebruiken voor een voorafgaande screening, omdat deze recente consumptie kunnen detecteren.

Daarnaast is er een streng verbod op THC-niveaus voor beginnende bestuurders, evenals een verbod op rijden onder de gecombineerde invloed van alcohol en THC voor alle bestuurders.

De voorgestelde wijzigingen bevatten voorstellen voor administratieve overtredingen in de vorm van boetes en periodes van ontzegging van de rijbevoegdheid. In het algemeen riskeren mensen die boven de wettelijke limiet rijden een boete van 500 euro en een rijverbod van een maand. Het ontwerp noemt ook een kader waarin boetes kunnen oplopen tot €3000.

Om het gemengd gebruik van THC en alcohol te ontmoedigen, stelt de regering voor om bestuurders die betrapt worden op het drinken van alcohol en THC een boete van €1000 en een maand rijontzegging op te leggen. De boetes en straffen lopen op bij recidive en kunnen oplopen tot €5.000.

PUBLICITE

Nieuwe regels voor Duitse Cannabisclubs

Wat Duitse cannabisverenigingen betreft, richten de voorgestelde wijzigingen zich op de flexibiliteit van de federale overheid in termen van kweekzones en controles, de implementatie van aanvullende training voor verslavingspreventieadviseurs, evenals de beperking van commerciële dienstverleners.

De voorgestelde ontwerpwijzigingen voor cannabisteeltverenigingen zijn als volgt:

  • Federale autoriteiten kunnen toestemming verlenen of weigeren voor cannabisteeltgebieden als een dergelijk gebied is gelegen binnen een structurele vereniging of in de nabijheid van teeltgebieden die eigendom zijn van andere teeltverenigingen
  • Flexibiliteit in de frequentie van inspecties door de federale overheid
  • Verbod op bedrijfsmodellen die gebundelde diensten aanbieden waarbij een commerciële leverancier energie, verhuur, apparatuur…aanbiedt
  • Bijscholing voor verslavingspreventieadviseurs aangeboden door het Federaal Centrum voor Gezondheidsvoorlichting

De voorgestelde nieuwe wijzigingen geven de federale autoriteiten die cannabisverenigingen reguleren meer flexibiliteit in de manier waarop ze licenties verlenen en hoe vaak ze worden geïnspecteerd.

De nieuwe wijzigingen met betrekking tot kweekzones en het verbod op servicebundels zijn echter bekritiseerd omdat ze een nieuwe reeks beperkingen opleggen aan cannabisverenigingen, die al onderworpen zijn aan zeer strenge beperkingen. Een juridisch rapport gepubliceerd door het in München gevestigde administratief advocatenkantoor Witzel Erb Backu & Partner onderzocht onlangs de voorgestelde wijzigingen en vond ze problematisch en, in sommige opzichten, ongrondwettelijk.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed