Connect with us

Duitsland publiceert eerste wetsvoorstel over recreatieve cannabis

Gepubliceerd

on

Plannen om cannabis te legaliseren in Duitsland
Volg ons op Facebook

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft het eerste officiële ontwerp van zijn wetsvoorstel om cannabis te legaliseren onthuld en ter overweging voorgelegd aan staatsambtenaren en het publiek.

PUBLICITE

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach zei dat het land “de zwarte markt kan opdrogen en de misdaad kan bestrijden door het mogelijk te maken cannabis te verkopen aan volwassenen binnen duidelijke grenzen”. Hij benadrukte ook dat er voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat jongeren toegang krijgen tot cannabis.

Details van de toekomstige legalisering van cannabis in Duitsland

Volgens het voorstel mogen volwassenen van 18 jaar en ouder maximaal drie planten kweken voor persoonlijk gebruik. Individuen zouden geen concentraten van cannabis mogen maken.

Persoonlijk bezit zou worden beperkt tot 25 gram, met uitzonderingen voor mensen die werken in Cannabis Social Clubs. Deze clubs mogen zich niet binnen 200 meter van een school bevinden en elke stad of wijk mag maar één club per 6.000 inwoners hebben.

De vergunning voor het uitbaten van een Cannabis Social Club zou maximaal zeven jaar geldig zijn, met de mogelijkheid tot verlenging na vijf jaar. Volgens het wetsvoorstel moet het lidmaatschap van de club minstens twee maanden duren.

PUBLICITE

Na een administratieve evaluatie zal de eerste pijler van het legalisatieplan naar verwachting volgende maand aan het kabinet worden voorgelegd. De autoriteiten streven ernaar om de tweede pijler afzonderlijk te publiceren, die betrekking zal hebben op de invoering van een proefproject voor de commerciële verkoop van cannabis in de tweede helft van dit jaar.

“Huidige ontwikkelingen laten zien dat cannabisgebruik toeneemt, vooral onder jongeren, ondanks de bestaande verbodsregels”, aldus de samenvatting van het nieuwe wetsvoorstel.

“De wet is bedoeld om bij te dragen aan een betere bescherming van de gezondheid, de voorlichting over en preventie van cannabis te versterken, de illegale cannabismarkt in te dammen en kinderen en jongeren beter te beschermen. Om consumenten te beschermen moet de kwaliteit van cannabis bestemd voor consumptie worden gecontroleerd en de overdracht van verontreinigde stoffen worden voorkomen”.

“Het wetsvoorstel zal het gemakkelijker maken voor consumenten om cannabis op een verantwoorde manier te gebruiken,” staat er. “Particuliere zelfteelt, niet-commerciële zelfteelt in gemeenschappen en de gecontroleerde overdracht van cannabis voor consumenten aan volwassenen voor hun persoonlijke consumptie worden mogelijk gemaakt.”

PUBLICITE

De samenvatting van het 163 pagina’s tellende wetsvoorstel bevat ook een schatting van de kosten voor het implementeren en reguleren van de regeling, evenals de besparingen door verminderde controles en de nieuwe inkomsten die naar verwachting zullen worden gegenereerd uit belastingen op de lonen van degenen die in Cannabis Clubs werken.

Terwijl de Duitse regering werkt aan de voortgang van het eerste deel van de legalisatie, is het de bedoeling om wetgeving over het afzonderlijke commerciële proefproject naar de Europese Commissie te sturen voor onderzoek voordat het wordt aangenomen.

De maatregel, zoals eerder beschreven door de autoriteiten, zou de verkoop van cannabis door detailhandelaars toestaan in bepaalde rechtsgebieden van het land en in het kader van een proefprogramma dat het land in staat zou stellen verdere hervormingen te evalueren over een periode van vijf jaar. Meer specifiek zouden de autoriteiten de impact van de winkels op consumententrends en de illegale markt bestuderen. Lokale autoriteiten moeten beslissen of ze de opening van deze winkels al dan niet toestaan.

De minister van Volksgezondheid gaf voor het eerst details vrij over het herziene legaliseringsplan in april. De maand daarop verspreidde hij de wettekst onder de kabinetsleden.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed