Connect with us

Den Haag stemt in met deelname aan proef met legale cannabisproductie voor coffeeshops

Gepubliceerd

on

Legale cannabis in Den Haag
Volg ons op Facebook

Een motie van de Haagse Stadspartij, gedragen door gemeenteraadslid Fatima Faïd, werd eind december ingediend waarin de gemeente werd opgeroepen om “aan de slag te gaan” met deelname aan het experimenteren met legale cannabisproductie voor coffeeshops. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen met een meerderheid van stemmen meldt ons CannabisIndustrie.nl.

PUBLICITE

Motie wietproef aangenomen door gemeenteraad

De website van de Haagse Stadspartij motiveert de motie als volgt:

“Het Nederlandse softdrugsbeleid loopt nu hopeloos achter. De gedoogconstructie leidt tot hele gekke situaties waarbij de voorkant – de coffeeshop – wel gereguleerd is maar de achterkant – de productieketen – niet. De nationale cannabisproef brengt daar verandering in.

Tot nu toe hebben alleen kleine gemeenten meegedaan. Er ontbreekt één stad in de G-4 [ndlr: de 4 grote steden in Nederland: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht]. Er is zelfs een wetswijziging in de maak zodat wijken in grote steden ook mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat de volgende Amsterdam Zuidoost wordt. Wij vinden dat wij als gemeente Den Haag ook mee moeten doen.

Met het aannemen van onze motie moet de burgemeester in gesprek gaan met de Haagse coffeeshops om te bepalen of zij mee willen doen aan de proef. Als partij van de gemeente Den Haag zijn wij voorstander van deze deelname, omdat het legaliseren van softdrugs meer inzicht geeft in de productieketen en hoe de teelt plaatsvindt.”

PUBLICITE

Volgens Gezal Karabekir, fractievertegenwoordiger van Stadspartij Den Haag: “Door mee te doen aan een experiment met legale cannabis laten we de inwoners van de stad duidelijk zien dat we om hun gezondheid geven.”

De tekst van de motie luidt:

“Overwegende dat:

De Rijksoverheid een proef start met een keten van gesloten coffeeshops – dus legale wietteelt; nog geen enkele G4-gemeente meedoet aan deze proef

PUBLICITE

Overwegende dat:

coffeeshops in Den Haag voorzien in een belangrijke behoefte in de samenleving; legalisering van het aanbod van coffeeshops kan leiden tot vermindering van overlast en criminaliteit; de belangen van coffeeshops in Den Haag worden behartigd door de koepelorganisatie van coffeeshops in Den Haag; legalisering van cannabisteelt de consument meer zeggenschap geeft over de kwaliteit van het product ; de rijksoverheid ook G4-steden zal toestaan om met één of meerdere stadsdelen deel te nemen aan de proef; verzoekt het college om in gesprek te gaan met Haagse coffeeshops en, indien coffeeshophouders in de stad of het stadsdeel voorstander zijn van deelname aan de proef met een legale productieketen voor coffeeshops, bij het rijk aan te geven dat zij open staan voor deelname aan de proef of eventuele vervolginitiatieven die hieruit voortvloeien.

En gaan over tot de orde van de dag.”

Vorige gesprekken

Begin 2022 meldde De Telegraaf dat het kabinet met de gemeente Den Haag had gesproken over mogelijke deelname aan de cannabisproef als elfde stad. Het bleek dat het ging om het stadsdeel Amsterdam-Oost.

In 2019 gaf de gemeente aan dat ze “de voorwaarden onvoldoende haalbaar” vond na overleg met de eigenaren van de coffeeshops in de stad.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed