Connect with us

Bitcoin: het ideale betalingssysteem voor een bloeiende cannabisindustrie

Gepubliceerd

on

Bitcoin en Strainly

De wereld is de afgelopen jaren getuige geweest van een ongekende consolidatie van macht en rijkdom, waarbij regeringen, grote banken en ‘Big Pharmas’ op één lijn zitten om steeds meer macht te concentreren en huishoudens en familiebedrijven te verzwakken. De kern van de zaak is geld. Of beter gezegd, het monetaire beleid. En waarom is dat? Laten we het eens van dichterbij bekijken.

PUBLICITE

Een zeer zorgwekkende machtsconcentratie

De problemen van de cannabisindustrie dateren al van voor het COVID-19 tijdperk. De cannabisgemeenschap heeft zich altijd al zorgen gemaakt over bedrijfsovernames en consolidaties, zelfs vóór de legalisatie. Velen in de sector vrezen dat het zal worden zoals “Big Ag”, “Big Tobacco” en “Big Pharma” in de landbouwsector. Deze angst wordt werkelijkheid nu de consolidatie voor onze ogen plaatsvindt en velen zich machteloos voelen tegenover deze consolidatie. Toegang tot financiële basisdiensten is een strijd voor velen in onze sector en als gevolg daarvan is er een parallel financieel systeem ontstaan als alternatief voor het bestaande, kapotte systeem.

Een scheef systeem

Het oude systeem, gebaseerd op fiatgeld, wordt gecontroleerd door centrale banken en creëert geld uit het niets. Dit systeem verdeelt rijkdom oneerlijk, waarbij de meerderheid naar insiders gaat terwijl de bevolking inflatie neemt en rente betaalt aan de banken. Sinds het einde van de goudstandaard in 1971 is de koopkracht van fiatvaluta’s zoals de Amerikaanse dollar – maar ook de euro – aanzienlijk gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten en bedrijven meer krediet moeten opnemen om de activa te verwerven die ze nodig hebben, wat extreem moeilijk kan zijn voor cannabisbedrijven. Voeg daarbij de extra regeldruk waarmee bedrijven in onze sector te maken hebben en we hebben een omgeving gecreëerd waarin kleine familiebedrijven niet kunnen overleven, laat staan winst maken.

Het fiduciaire systeem is nauw verbonden met het principe van intellectueel eigendom, waarbij innovators exclusieve rechten willen op hun “intellectuele eigendom” en afgeleiden daarvan om te voorkomen dat anderen profiteren van hun werk of het aanpassen. In de context van cannabis zou dit systeem kwekers aanmoedigen om de toegang tot hun cultivars te beperken en andere kwekers verhinderen om de genenpool te verbeteren, wat uiteindelijk zou leiden tot de vernietiging van de cannabisbiodiversiteit. Het leidt ook tot roofpraktijken tegen kwekers die onbedoeld patenten zouden kunnen schenden door kruisbestuiving met geoctrooieerde variëteiten. Het fiduciaire systeem, in combinatie met roofzuchtige eigendomspraktijken, belemmert innovatie en moedigt consolidatie aan in de agrarische wereld, terwijl kleine boerderijen worstelen om te concurreren in een systeem dat gecontroleerd wordt door grote bedrijven en de banken die hen financieren met gedrukt geld. Dit systeem dringt onmiskenbaar door in de cannabisindustrie, zo schrijf ik al jaren.

De industrie consolideert zich in een alarmerend tempo, met door schulden geplaagde bedrijven en “handlangers” die oude kwekerijen uit de markt drukken terwijl ze de markt overspoelen met slordige producten. Deze race naar de bodem is een direct gevolg van het op contant geld gebaseerde marktsysteem, dat consolidatie aanmoedigt en ambachtelijke producten van hoge kwaliteit niet bevoordeelt. Kleine producenten hebben het vaak moeilijk om te gedijen in een systeem dat onbereikbare schaalvoordelen en nalevingsvereisten eist. In plaats van de cannabisindustrie te consolideren op basis van kapitaalverhogingen, stel ik voor dat een Bitcoin-gerichte industrie producenten zou belonen op basis van de kwaliteit die ze op de markt brengen, in plaats van de omvang van hun activiteiten. Hoe?

PUBLICITE

Een nieuw paradigma: een valuta met een beperkte voorraad, net als de natuur

Hoewel velen nog steeds sceptisch staan tegenover cryptocurrencies, ben ik ervan overtuigd dat het gebruik van een “gezonde valuta”, in dit geval bitcoin, veel van de hierboven beschreven problemen oplost. Gezond geld is beperkt in hoeveelheid en behoudt daarom zijn waarde in de loop van de tijd, waardoor hard werk en innovatie worden beloond. Bitcoin biedt als gedecentraliseerde en beperkte valuta een levensvatbaar alternatief voor oneindig fiatgeld. Het scheidt geld van de staat en corrupte politici en centrale bankiers en beveiligt transacties tussen partijen zonder tussenpersonen. Bitcoin is niet onderhevig aan de inflatoire druk van fiatvaluta’s en is ontworpen om na verloop van tijd schaarser te worden, waardoor uitgestelde voldoening en langetermijndenken worden beloond.

Door Bitcoin te gebruiken kunnen kwekers en producenten betaald worden in een valuta die hen in staat stelt om zich te concentreren op hun vak, zonder mee te hoeven doen aan patentoorlogen of hun intellectuele eigendom te verdedigen volgens de strategieën van de grote agro-industrie en de grote farmaceutische bedrijven.

In tegenstelling tot agro-reuzen die hun genetica patenteren en vervolgens naburige boeren aanklagen wanneer hun velden worden kruisbestoven, is in het geval van cannabis open source kweken waarschijnlijk de meest geschikte strategie voor intellectueel eigendom (IP) voor kleine kwekers en boeren. Het voeren van een patentoorlog met beperkte middelen is vaak een verloren strijd, simpelweg omdat het verkrijgen van een patent op je variëteit (als kweker) niemand ervan weerhoudt om je genetica te gebruiken. Het geeft je gewoon een wettelijke basis om een advocatenkantoor te betalen en de overtreder voor de rechter te slepen, wat betekent dat je geld over hebt, geld van investeerders of bankleningen. Als de andere partij diepe zakken heeft, is het heel gemakkelijk om je via een rechtszaak failliet te laten gaan. Ze keren letterlijk uw intellectuele eigendom (uw octrooi) tegen u. Het is een spel waarbij degene die het dichtst bij de gelddrukker zit (via subsidies en belastingkredieten, investeringen of leningen) altijd wint.

Bitcoin biedt een alternatieve oplossing door het mogelijk te maken dat kwekers en producenten betaald worden in een valuta die in waarde stijgt en de waarde van hun werk behoudt. Hard geld’. Bitcoin beschermt hun identiteit en stelt hen in staat om transacties uit te voeren met iedereen ter wereld, zonder de noodzaak van toestemming van tussenpersonen. Bitcoin biedt veredelaars de mogelijkheid om zich te richten op hun bedrijf en inkomsten te genereren op basis van de kwaliteit van hun genetica, in plaats van intellectueel eigendom te verdedigen om eeuwigdurende huur te innen. Want veredelaars en producenten moeten niet proberen dichter bij de gelddrukker te komen om te kunnen floreren.

PUBLICITE

Naast het bevorderen van financiële autonomie, pakt Bitcoin ook het probleem aan van transactieafwikkeling, wat een centraal probleem is voor bedrijven die legaal opereren in de sector en uitgesloten zijn van het traditionele banksysteem. Veel van deze bedrijven zijn afhankelijk van contante transacties, wat praktische en veiligheidsproblemen met zich meebrengt. De onmiddellijke, niet-vertrouwde afwikkeling van Bitcoin-transacties tussen partijen biedt een veiligere en efficiëntere manier om transacties uit te voeren, zonder afhankelijk te zijn van banken of betalingsverwerkers. Dit elimineert de noodzaak om (vaak exorbitante) verwerkingskosten te betalen en stelt bedrijven in staat om zelfvoorzienend te zijn in plaats van afhankelijk van financiële instellingen die historisch gezien vijandig staan tegenover de cannabisindustrie.

Conclusie

Strainly gebruikt Bitcoin al meer dan een jaar als betalingsgateway en we hebben gemerkt dat deze strategie niet alleen haalbaar is, maar ook bevrijdend.

Natuurlijk is het de moeite waard om voorzichtig te zijn, en sceptici zullen ongetwijfeld nerveus zijn over de alom gepubliceerde prijsschommelingen en “crashes” in de “crypto”-markten van de afgelopen jaren. Het feit dat Bitcoin nog in de kinderschoenen staat en nog niet op grote schaal wordt gebruikt als ruilmiddel of waardeopslag draagt bij aan de volatiliteit. De munt bestaat pas 15 jaar en is de enige echt gedecentraliseerde vorm van valuta, wat kan leiden tot meer uitgesproken prijsbewegingen omdat er geen entiteit is om de markt te stabiliseren. Naarmate meer mensen Bitcoin leren kennen en gebruiken, zou de prijs minder volatiel moeten worden. Er moet wel worden opgemerkt dat de koers van Bitcoin sinds het begin veel meer is gestegen dan die van andere activa.

Concluderend denk ik dat Bitcoin de voor de hand liggende oplossing is voor de cannabisindustrie. Als je gelooft in decentralisatie, open source technologie, veerkracht en biodiversiteit, dan sluit Bitcoin perfect aan bij deze waarden. Het biedt een robuust monetair systeem dat financiële autonomie bevordert, een eerlijke verdeling van rijkdom (die verdiend moet worden en niet uit de lucht kan worden geprint), dat uiteindelijk de biodiversiteit beschermt door een langetermijnvisie te bevorderen. Het lost de afwikkeling van transacties op en zorgt ervoor dat kwekers en producenten beloond worden voor hun werk, waarbij ze zich richten op kwaliteit in plaats van op patentoorlogen en het verdedigen van kunstmatige toetredingsbarrières. Uiteindelijk zorgt Bitcoin ervoor dat familiebedrijven autonoom kunnen zijn, vrij van de beperkingen van een falend financieel systeem.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed