Connect with us

Vijf NGO’s dienen klacht in bij de VN tegen Frankrijk voor racistisch profileringsbeleid

Gepubliceerd

on

Faciëscontroles in Frankrijk

Om raciale profilering in Frankrijk tegen te gaan, hebben verschillende internationale en nationale organisaties op donderdag 11 april een klacht ingediend bij de VN om systematische discriminatie bij identiteitscontroles aan te pakken.

PUBLICITE

Het initiatief, geleid door Amnesty International, Human Rights Watch en lokale verenigingen zoals Maison communautaire pour un développement solidaire, Pazapas en Reaji, is bedoeld om de aandacht te vestigen op het alomtegenwoordige probleem van discriminerende praktijken die personen onevenredig treffen op basis van hun ras of uiterlijk.

Op zoek naar internationale genoegdoening

De klacht, die is ingediend bij het Comité van de Verenigde Naties voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD), komt nadat de nationale juridische wegen zijn uitgeput. Myriame Matari, een advocaat die verschillende van de klagende verenigingen vertegenwoordigt, legt uit waarom internationale tussenkomst nodig is: “We streven op internationaal niveau na wat op nationaal niveau niet kon worden gedaan”.

De katalysator voor deze actie komt voort uit de uitspraak van de Raad van State in oktober 2023, die het bestaan van raciale profilering erkende, maar verzuimde om het aan te pakken als een systemisch probleem dat concrete, wereldwijde oplossingen vereist.

Zoals Lanna Hollo, een specialist op het gebied van internationaal recht die betrokken is bij de klacht, aangaf, “vereist de wet dat staten alle noodzakelijke maatregelen nemen om rassendiscriminatie te voorkomen, er een eind aan te maken en de slachtoffers te beschermen”. De indieners benadrukken dat het niet voldoende is om discriminatie te erkennen; er moeten effectieve maatregelen worden genomen om het uit te bannen.

PUBLICITE

Terugkerende discriminerende praktijken

De klacht benadrukt de alarmerende realiteit van discriminerende politiecontroles in Frankrijk, vooral in gemarginaliseerde wijken. Op basis van de bevindingen van de Défenseur des droits en sociologen benadrukken de verenigingen het voortbestaan van gezichtscontroles, een praktijk die al lange tijd door de betrokken bevolkingsgroepen aan de kaak wordt gesteld. Dit standpunt wordt gedeeld door Tendayi Achiume, voormalig speciaal rapporteur van de VN, die de ontkenning van systemisch racisme door de Franse autoriteiten aan de kaak heeft gesteld en heeft gezegd dat ontkenning discriminatie in stand houdt.

De verenigingen willen dat de Franse regering concrete stappen onderneemt om de internationale mensenrechtennormen na te leven. Mevrouw Matari benadrukt dat het doel niet alleen is om discriminatie te bestraffen, maar ook om rassendiscriminatie in Frankrijk te voorkomen, op te sporen en effectief aan te pakken. Dit gevoel wordt weerspiegeld in de oproep voor dringende en concrete maatregelen om discriminerende praktijken uit te bannen en echte bescherming voor de slachtoffers te garanderen.

Historisch gezien is de oorlog tegen drugs disproportioneel gericht op minderheidsgemeenschappen. Deze selectieve handhaving, gebaseerd op zowel systemisch racisme als op de praktijk van “stop-and-frisk”, draagt bij aan hogere arrestatie- en opsluitingscijfers en zwaardere straffen voor drugsgerelateerde overtredingen onder gekleurde mensen.

Internationaal onderzoek en toekomstige implicaties

Na incidenten zoals de tragische dood van Nahel Merzouk en de daaropvolgende rellen, uitte de VN-commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie haar grote bezorgdheid over het voortbestaan van raciale profilering en het buitensporige gebruik van geweld door ordehandhavers. In reactie hierop betwistte Frankrijk deze beweringen, wat de moeilijke dialoog rond deze kwesties illustreert.

PUBLICITE

Hoewel een beslissing van de Verenigde Naties enkele jaren op zich kan laten wachten, kan het belang van een internationale uitspraak niet worden onderschat. Matari ziet een mogelijke veroordeling door de VN als een cruciale stap om Frankrijk ter verantwoording te roepen en passende maatregelen te eisen om rassendiscriminatie effectief te bestrijden.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed