Connect with us

Medicinale cannabis passeert Nationale Assemblee met 49,3

Gepubliceerd

on

Medicinale cannabisoliën in Frankrijk

Op woensdag 25 oktober heeft de premier de verantwoordelijkheid van de regering toegezegd voor het ‘uitgaven’-gedeelte van de wet voor de financiering van de sociale zekerheid (PLFSS) voor 2024, en tegelijkertijd de aanwezigheid bekrachtigd van het amendement over ‘medicinale cannabis’ door de regering ingediend op 23 oktober.

PUBLICITE

De PLFSS moet nu worden bevestigd in de Senaat.

Wat staat er in het amendement “medicinale cannabis”?
Het door de regering ingediende amendement voorziet in een tijdelijke status voor medicinale cannabisproducten. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Medische producten die cannabis bevatten zullen nu onderworpen zijn aan een “tijdelijke vergunning” voor vijf jaar, met de mogelijkheid van verlenging door het ANSM voor extra periodes van vijf jaar
  • Producten worden per geval toegelaten
  • Algemene beschikbaarheid zal niet plaatsvinden vóór januari 2025
  • Als het huidige experiment in april 2024 afloopt, is er een maximale “overgangsperiode” van negen maanden, aan het eind waarvan generalisatie wordt verwacht
  • De overheid heeft een budget van €10 miljoen gereserveerd voor deze overgangsperiode, zodat patiënten toegang kunnen blijven krijgen tot hun medicijnen en deze vergoed krijgen. Dit is vijf keer het huidige budget voor het experiment
  • Na de generalisatie blijft de toegang tot cannabis voor medisch gebruik beperkt tot een laatste redmiddel en kan alleen in het ziekenhuis worden voorgeschreven
  • De prijzen van elk product moeten nog worden vastgesteld, maar er zal rekening worden gehouden met de prijzen in Europese landen met een vergelijkbare marktomvang
  • De criteria voor het voorschrijven van medicinale cannabis zullen op een later tijdstip per decreet worden vastgesteld op basis van een komend voorstel van het ANSM
  • Bloemen en andere geïnhaleerde vormen van cannabisproducten worden uitgesloten

Hoewel het besluit alom werd verwelkomd door de industrie, die de wijziging terecht toeschreef aan de voortdurende druk van patiëntengroepen en bedrijven in de sector, blijven een aantal belangrijke kwesties onopgelost.

Ten eerste vragen campagnevoerders zich af waarom de toegang zo beperkt blijft voor patiënten, die alle andere behandelingsroutes moeten hebben geprobeerd voordat ze kunnen profiteren van medicinale cannabis.

PUBLICITE

Daarnaast vragen velen zich af, aangezien er nog geen budget is vastgesteld voor veralgemening, of de vergoeding zal doorgaan zoals bij het experiment.

De Franse drugbeleidshervormingsgroep L630 heeft ook zorgen geuit over gegevensbescherming, omdat de huidige tekst bepaalt dat bedrijven die medicinale cannabis leveren aan patiënten gegevens moeten verzamelen over het gebruik door patiënten en de respons op de behandeling.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed España

Newsweed is het eerste Franse medium voor legaal en wereldwijd cannabisnieuws - © Newsweed