Connect with us

Staat de Europese Unie op het punt haar standpunt over cannabis te veranderen?

Gepubliceerd

on

Legalisering van cannabis in Europa
Volg ons op Facebook

Duitsland heeft onlangs besloten om zijn ambities terug te schroeven om een volwaardige nationale markt voor cannabis voor volwassenen te creëren.

PUBLICITE

Na een ontmoeting op 18 januari tussen de directeur-generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, Monique Pariat, en haar hoofdonderhandelaar, minister van Volksgezondheid Thomas Steffen, heeft Duitsland zijn plannen gewijzigd.

Destijds gingen veel commentatoren ervan uit dat Duitsland een klap had gekregen en concludeerden dat de EC vasthield aan een harde lijn met betrekking tot cannabis. Er is van Duitse zijde heel weinig doorgedrongen over de precieze aard van de ontmoeting met mevrouw Pariat in januari, of van een eerdere ontmoeting op 14 november vorig jaar.

De wind van verandering?

Toen Business of Cannabis contact met hen opnam, weigerden de Europese Commissie en het Duitse ministerie van Volksgezondheid details vrij te geven over wat er tijdens deze twee bijeenkomsten werd besproken. Na verschillende gesprekken met Duitse en Europese figuren uit de cannabisindustrie begrijpen we echter dat er mogelijk een wind van verandering door Brussel waait.

Tijdens beide bijeenkomsten heeft Business of Cannabis begrepen dat beide partijen diepgaande technische discussies over hoe Duitsland zijn voorstellen zou kunnen implementeren, hebben vermeden. Omdat de EC nog steeds niet weet hoe om te gaan met het groeiende momentum van cannabishervormingen, was de consensus om de snelle manoeuvres af te remmen en genoegen te nemen met een zachter tempo, zoals wij begrijpen.

PUBLICITE

Een Europese cannabisexpert met grondige kennis van de discussies, die anoniem wenste te blijven, vertelde Business of Cannabis: “De consensus was dat Duitsland te snel ging en dat de liberalisering van cannabis in Europa niet in zo’n tempo zou moeten gebeuren.”

“Er waren geen diepgaande juridische discussies en Duitsland stemde ermee in om het tempo te verlagen. Op dit moment zijn er geen serieuze discussies geweest over hoe programma’s voor volwassen gebruik kunnen worden geïmplementeerd in de Europese Unie.”

Een tweede goedgeplaatste bron zei te begrijpen dat de EC er geen “belang” bij had om Duitsland te straffen, maar dat ze, nu cannabis hoger in de hiërarchie is komen te staan wat betreft prioriteiten in de regelgeving, de voorkeur zouden geven aan een langzamer ontwikkelingstempo.

De veranderingen begrijpen

Een woordvoerder van de EC vertelde Business of Cannabis: “We zijn ons bewust van en volgen deze ontwikkelingen in de lidstaten op de voet, in het bijzonder om de impact van veranderingen in het cannabisbeleid te begrijpen. Dit omvat de impact op de gezondheid, criminaliteit, het milieu of sociale aspecten.”

PUBLICITE

Gevraagd naar de betekenis van de termen “op de voet volgen” en “impact”, wilde de Commissie geen verder commentaar geven.

Business of Cannabis heeft eerder benadrukt dat landen hun cannabiswetten kunnen hervormen in lijn met internationale verdragsverplichtingen.

De twee mogelijke oplossingen zijn een interpretatieve benadering om de cannabisindustrie te legaliseren voor niet-medische doeleinden onder artikel 2(9) van de Enkelvoudige Conventie over Verdovende Middelen (SCND) uit 1961, of legalisatie als wetenschappelijk experiment.

Zoals het er nu voor staat, zullen de verwaterde plannen van Duitsland voor cannabis leiden tot wetgeving die de oprichting van Cannabisclubs toestaat met een vergunning om hun eigen planten te kweken, terwijl er een reeks proeven wordt uitgevoerd om het wetenschappelijk bewijs te verkrijgen dat nodig is om de regelgevers tevreden te stellen.

Deze laatste route is ook gekozen door het niet-EU-lid Zwitserland, dat een aantal cannabistests heeft gelanceerd, en er zullen er nog meer volgen.

Cannabis kan worden gekweekt

De Europese Commissie lijkt zich goed te voelen bij deze aanpak, die in lijn is met de verplichtingen die worden opgelegd door internationale drugsverdragen en haar eigen regelgeving.

Terwijl ze haar tanden liet zien, erkende de EC deze aanpak in haar communicatie met ons door te stellen: “Het is belangrijk om rekening te houden met het wetgevend kader van de EU inzake drugs. De Europese wetgeving (Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad) verplicht de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat misdrijven in verband met drugshandel, waaronder cannabis, strafbaar zijn.

“Deze wet voorziet in minimale strafrechtelijke sancties voor drugshandel. Persoonlijk gebruik van drugs valt hier niet onder en het is aan de lidstaten om te beslissen hoe ze omgaan met persoonlijk gebruik van drugs, waaronder cannabis.”

“Volgens de EU-wetgeving is het kweken van de cannabisplant ook verboden, met een paar opmerkelijke uitzonderingen. Cannabis mag worden geteeld als er een specifiek recht/toestemming is, bijvoorbeeld voor de productie van medicinale producten afgeleid van cannabisplanten, of in het geval van uitsluiting van het toepassingsgebied van ‘persoonlijk gebruik’, aangezien dit wordt overgelaten aan het oordeel van de lidstaten.”

De komende weken zal de vastberadenheid van de Europese Commissie in deze kwesties verder op de proef worden gesteld, wanneer Tsjechië doorgaat met zijn plannen om af te stappen van het verbod.

Cannabisregulering op maat

De Tsjechische Republiek heeft als doel een volledig gereguleerde commerciële markt te creëren voor recreatief gebruik van cannabis. In een gesprek met Business of Cannabis zei de Tsjechische coördinator van het nationale drugsbeleid, Jindřich Vobořil, dat Tsjechië de komende zes maanden zijn eigen voorstellen zou onthullen.

Hij zei dat Tsjechië momenteel bestudeert “hoe de cannabisregulering het best kan worden aangepast aan de EU en de internationale wetgeving”.

“Het is belangrijk om te beseffen dat zelfs Europese wetten worden geschreven door de mensen voor de mensen, dus ze kunnen en moeten worden veranderd in lijn met de evolutie en waarden van de hedendaagse samenleving,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat zijn voorstellen gebaseerd zouden zijn op “wetenschappelijk bewijs en de principes van risicovermindering”.

Sommigen speculeren dat deze voorstellen zouden kunnen leiden tot een zaak voor het Europese Hof van Justitie wegens het overtreden van de EU-regels.

Niet of, maar wanneer en hoe

De heer Vobořil voegde eraan toe: “Ik zie het nut niet in van theoretiseren over mogelijke relaties met het Europees Hof van Justitie.”

“De conceptnota over de grote lijnen van onze cannabisverordening is klaar. Op dit moment is het afhankelijk van de goedkeuring van de partijen in de coalitie van de huidige regering. Zodra we het mandaat hebben gekregen om verder te gaan met het opstellen van de wetgeving, zal het ons niet meer dan vier tot zes maanden kosten.”

En, in een oproep om de Europese cannabisstatus quo radicaal te veranderen, besluit hij: “In elk geval zal een of andere vorm van cannabisregulering binnenkort een onvermijdelijke realiteit zijn voor de meeste ontwikkelde landen; de vraag is dus niet óf, maar hoe we het laten werken.”

Het Luxemburg heeft ook zijn ambitie bevestigd om een markt voor volwassenen te creëren die in eerste instantie volwassen inwoners zal toelaten om thuis tot vier planten te kweken uit zaad. In een tweede fase zal het de oprichting van een door de staat gecontroleerde cannabisproductie- en verkoopketen toestaan.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed