Connect with us

Inleiding tot cannabis

Decriminalisering, decriminalisering, legalisering: wat zijn de verschillen?

Verschillen tussen decriminalisering en legalisering van cannabis

Het debat over cannabis roept onvermijdelijk vragen op over de wettelijke status ervan. Momenteel zijn in Frankrijk zowel het bezit als de consumptie van cannabis strikt verboden en strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal een jaar en/of een boete van €3.750. Om de voorstellen voor de hervorming van de cannabiswetgeving volledig te begrijpen, is het nodig om eerst de verschillende overtredingen met betrekking tot cannabis uit te leggen en vervolgens de mogelijke scenario’s nauwkeurig te definiëren.

PUBLICITE

Omtredingen van de wet

Overtredingen van de wet die bestaan in de Franse wet kunnen worden onderverdeeld in 3 niveaus: overtreding, délit en misdrijf. Deze categorisering groepeert wetsovertredingen op basis van de ernst van de overtreding en de opgelegde straffen.

Ontwijking

De overtreding, die ten onrechte wordt gelijkgesteld aan een straf, is de eerste categorie strafbare feiten. Het wordt alleen bestraft met een boete of aanvullende straffen (zoals schorsing van het rijbewijs).
In termen van de ernst van overtredingen is een overtreding minder ernstig dan een délit, die zelf minder ernstig is dan een misdrijf.

Délit

Een délit is een overtreding waarvoor de correctionele rechtbank de overtreding berecht en waarvoor de straf niet hoger is dan 10 jaar gevangenisstraf.

Misdaad

Misdaad is dus het zwaarste misdrijf in het Franse strafrecht. Dit misdrijf wordt berecht door het hof van assisen en wordt bestraft met zware gevangenisstraffen die gepaard kunnen gaan met boetes.

PUBLICITE

Overtredingen van de cannabiswet, of het nu gaat om bezit of consumptie, worden in Frankrijk nu dus aangemerkt als overtredingen. De reactie die wordt gegeven is strafrechtelijk, ondanks de opname in de wet op verdovende middelen van 1970 van de mogelijkheid van een medische reactie.

Scenario’s voor cannabiswetgeving in Frankrijk

Er worden verschillende woorden gebruikt als er voorstellen worden gedaan door politici of verenigingen die campagne voeren voor nieuwe cannabiswetgeving. De verschillende scenario’s die worden overwogen, met uitzondering van legalisatie, richten zich op het voldoen aan de vraag naar cannabis: aankoop, bezit of consumptie.

Decriminalisering

Het decriminaliseren van cannabis is het opheffen van strafrechtelijke sancties met betrekking tot het bezit of de consumptie ervan. Boetes kunnen echter nog wel bestaan.

De contraventionnalisation, geliefd bij Nicolas Sarkozy maar ook overwogen door de Interministeriële Missie voor de Strijd tegen Drugs en Verslavend Gedrag (Mildeca), is een vorm van decriminalisatie en stelt de creatie voor van een 5e klasse van overtredingen voor drugsgebruik, met een vaste boete die rond de €300 zou kunnen liggen.

PUBLICITE

Decriminalisering

In tegenstelling tot decriminalisering legt decriminalisering niet langer een strafrechtelijke sanctie op voor de overtreding, maar kan het aanleiding geven tot een reactie van de staat. Het verschil tussen de twee is klein, maar decriminalisering zal er bijvoorbeeld niet langer toe leiden dat eenvoudige cannabisovertredingen in het strafregister worden opgenomen.

Legalisatie

Legalisatie houdt in dat voorheen illegale activiteiten weer onder de controle van de wet worden gebracht. Met betrekking tot drugs probeert legalisering het aanbod te controleren: de productie, teelt of verkoop van cannabis. Er zijn verschillende mogelijke modellen voor het legaliseren van cannabis, maar over één punt zijn ze het allemaal eens: cannabis moet worden gereguleerd en gecontroleerd door de staat, die toezicht houdt op de productie, distributie en verkoop van cannabis, vaak via een overheidsorgaan (een Bureau du Cannabis).

De aankoop, consumptie en het bezit van cannabis worden ook gereguleerd en gecontroleerd, op dezelfde manier als alcohol en sigaretten. Overtredingen van de nieuwe wet worden altijd strafrechtelijk vervolgd.

De regulering van cannabis door de staat is geen liberalisering van de stof. Het definieert een strikt, gecontroleerd kader voor de productie, verkoop en consumptie van cannabis.

Legalisering van cannabis kan alleen gelden voor medisch gebruik, vaak voor een lijst van specifieke medische aandoeningen. Het experiment met medische cannabis dat Frankrijk vanaf 2020 wil uitvoeren, is geen legalisatie op zich, omdat de behandeling alleen beschikbaar zal zijn voor degenen die deelnemen aan het experiment.

Consequenties van een nieuwe cannabiswet

Al deze termen betekenen niet dat mensen straffeloos cannabis kunnen roken. Het betekent eerder dat het bezit van kleine hoeveelheden cannabis niet langer zal leiden tot een strafrechtelijke reactie.

Decriminalisering mag dan een stap voorwaarts zijn voor consumenten, de belangrijkste kritiek is dat het de problemen van de cannabisproductie niet aanpakt. Die wordt momenteel gerund door maffianetwerken of door zelfkwekers die zich de facto in een illegale situatie bevinden.

Legalisering betekent dat consumenten niet langer gestraft worden (tenzij ze bijvoorbeeld achter het stuur of in het openbaar roken), maar vooral dat de toeleveringsindustrie van cannabis (teelt, transport, verkoop, enz.) legaal wordt, onder strenge controle van de staat.

Legalisering roept echter een aantal vragen op: hoe kan de legalisering van een stof de consumptie ervan niet doen toenemen? Wat gebeurt er met degenen die betrokken zijn bij de illegale cannabisindustrie? Welke preventieve maatregelen moeten er worden genomen op scholen en in het verkeer?

Decriminalisering van cannabis in Europa

Hier volgen enkele voorbeelden van decriminalisering van cannabis in Europa. Voor een volledig overzicht van de Europese situatie, zie ons dossier over de legalisering van cannabis in Europa.

Italië en Spanje

In deze twee landen wordt sinds respectievelijk 1990 en 1992 niet meer strafrechtelijk opgetreden tegen het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik. Als iemand wordt betrapt met kleine hoeveelheden drugs en de politie heeft geen vermoeden dat er ernstige misdrijven zijn gepleegd, worden de drugs in beslag genomen. De overtreding kan worden doorgegeven aan een administratieve instantie, die beslist of er een boete moet worden opgelegd (in Spanje) of dat het rijbewijs moet worden geschorst (in Italië). In beide gevallen kan de persoon worden gevraagd een behandeling te ondergaan of naar een verslavingsarts te gaan.

Het Italië overweegt nu om cannabis te legaliseren, terwijl Spanje het Cannabis Social Clubs systeem al heeft goedgekeurd.

Portugal

In Portugal decriminaliseerde de wet van 29 november 2000 het bezit en gebruik van alle drugs. Net als in Spanje en Italië geven de autoriteiten prioriteit aan gezondheidsmaatregelen. Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen als het gaat om occasioneel of regelmatig gebruik. Als het gebruik gewoonte of verslavend is, kan het worden behandeld.

De veranderingen in Portugal sinds deze decriminalisering zijn talrijk en positief, ook al is de kwestie van dealen nog niet aangepakt.

Ierland

Ierland ziet wiet en hasj anders dan andere drugs. Op het bezit en gebruik ervan staan alleen boetes bij een eerste of tweede overtreding. Een derde overtreding kan leiden tot gevangenisstraf. Voor andere stoffen kan bij de eerste overtreding een gevangenisstraf worden opgelegd.

Het Ierland onderzoekt momenteel de legalisering van medicinale cannabis.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed