Connect with us

CBD

Is CBD legaal in Frankrijk?

CBD legaal in Frankrijk

Is CBD legaal in Frankrijk? Als je de algemene pers mag geloven, die soms naar CBD-bloemen verwijst als legale cannabis en dan omkeert als de winkels gesloten zijn, is het ingewikkeld. En als de situatie van CBD zo onduidelijk is, dan komt dat vooral omdat er verschillende soorten producten onder vallen, elk met een eigen gebruiksregime. Hier is een volledig overzicht.

PUBLICITE

Tl;dr: CBD is legaal in Frankrijk.

> Al het cannabonnieuws in Frankrijk

De basis over CBD

CBD (cannabidiol) is een van de moleculen die voorkomen in cannabis en hennep. Hennep is nooit verboden geweest in Frankrijk en onderscheidt zich wettelijk van cannabis door een THC-gehalte van minder dan 0,2%.

De explosie van CBD in Frankrijk volgt op een aantal gebeurtenissen: zowel het medicinale gebruik ervan in de Verenigde Staten in het geval van ernstige epilepsie bij kinderen, de vele medische studies die er in vitro of bij mensen bepaalde heilzame effecten aan toeschrijven, als ook het op de markt brengen van hennepbloemen in Zwitserland vanaf 2016.

PUBLICITE

Er is echter geen duidelijke wetgeving in Frankrijk over CBD. Vandaar de vele interpretaties en misverstanden, zowel voor consumenten als voor CBD-ondernemers.

Franse wet

De Franse wet legt een algemeen verbod op cannabis op via artikel R. 5132-86 van de Code de la santé publique (wetboek volksgezondheid), maar staat uitzonderingen toe die het commerciële en industriële gebruik van nauwkeurig vermelde hennepvariëteiten (met -0,2% THC dus) toestaan, via het Order van 22 augustus 1990.

Daarnaast houdt Frankrijk een lijst bij van verdovende middelen waarop stoffen staan die gereguleerd zijn en voor het grootste deel verboden, behalve voor medisch gebruik. Deze lijst wordt geregeld door het arrêté van 22 februari 1990 en wordt regelmatig bijgewerkt om met name synthetische drugs op te nemen.

Dit juridische drieluik maakt het echter niet mogelijk om de wet duidelijk toe te passen. THC is bijvoorbeeld illegaal omdat het op de lijst van verdovende middelen staat, maar legaal onder artikel 5132-86: “met uitzondering van delta 9-tetrahydrocannabinol, hun esters, ethers, zouten en zouten van voornoemde derivaten en producten die deze bevatten”

PUBLICITE

In het geval van CBD is het niet opgenomen in de lijst van verdovende middelen, noch is het anderszins beperkt. CBD is daarom legaal in Frankrijk.

Aan de andere kant gooit een haakje roet in het eten. Het decreet van 1990 specificeert twee delen van de plant die commercieel en industrieel gebruikt mogen worden: vezels en zaden.

Beperkt deze haakjes de verkoop van hennepbloemen? Verbiedt het de extractie van CBD uit deze bloemen in Frankrijk? Of staat het er alleen om voorbeelden te geven van bruikbare delen?

Geschiedenis van deze haakjes

Het is dus bij deze haakjes dat het probleem ontstaat. Deze haakjes zijn overgenomen uit het tweede punt van Artikel 28 van het verdrag van 1961. En omdat de 278 pagina’s niet uitgebreid genoeg zijn om te weten wat we ervan moeten maken, heeft de VN ons een document van 500 pagina’s nagelaten met commentaar om bepaalde punten te verduidelijken.

Op bladzijde 312, onder verwijzing naar artikel 28 van het Verdrag, stelt het commentaar specifiek dat “de teelt van de plant voor enig ander doel, en niet alleen voor de doeleinden genoemd in § 2 (d.w.z. voor industriële of tuinbouwdoeleinden)” is vrijgesteld van de controleregeling. Het verdrag beoogt dus niet de teelt van hennep voor specifieke industriële doeleinden te beperken.

Terwijl de autoriteiten hebben gekozen voor een beperkte interpretatie van de Franse wet, hebben Franse ondernemers gekozen voor een open interpretatie en hebben ze het Verdrag van 1961 en de Europese wetgeving bij zich.

Europese wetgeving

Laten we het kort houden, de Europese wet verbiedt CBD niet en beperkt het gebruik van hennep niet tot een van zijn onderdelen. Het beschouwt rauwe hennepbloemen daarom als elk ander landbouwproduct. Het Hammarsten-arrest van 2003, gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU), oordeelde ook dat de risico’s voor de menselijke gezondheid voldoende in aanmerking waren genomen door de Europese normen met betrekking tot hennep, en verbood meer beperkende normen van de kant van de staten.

Bovendien mogen lidstaten volgens het Europese principe van vrij verkeer van goederen niet verbieden dat producten die in andere lidstaten legaal zijn geproduceerd en in de handel gebracht, op hun grondgebied in de handel worden gebracht.

Twee andere soorten producten zijn onderworpen aan verschillende Europese regels: cosmetica en levensmiddelen.

CBD cosmetica zijn toegestaan als de CBD afkomstig is van het hennepblad of als het synthetisch is, maar nog niet als het van de bloem komt.

Wat dat laatste betreft, CBD is onlangs opgenomen in de Novel Food-catalogus, die beperkingen oplegt aan voedingsmiddelen zonder significante geschiedenis van consumptie vóór 1997. Theoretisch zou er dus een licentie moeten worden verkregen voor elk CBD-geïnfundeerd voedingsproduct. In de praktijk zijn lidstaten niet verplicht om de Novel Food catalogus te volgen. Frankrijk heeft nog geen standpunt ingenomen.

Waarom is MILDECA verkeerd in zijn interpretatie?
Na de opening van talrijke CBD-winkels in de zomer van 2018 heeft MILDECA geprobeerd de CBD-wetgeving te inventariseren. Het stelt 3 voorwaarden voor een CBD-product om legaal te zijn:

  • van toegestane henneprassen
  • van vezels of zaden
  • geen THC in het eindproduct

Hoewel de herkomst van een Frans product van Franse henneprassen denkbaar is, hebben de andere twee punten geen wettelijke basis. Aan de ene kant, zoals we net gezien hebben, kunnen hennepbloemen niet beperkt worden door een lidstaat van de Europese Unie, of moeten hoogstens buitenlandse producten die legaal verkocht worden geaccepteerd worden. Aan de andere kant zou een eis van 0 THC in strijd zijn met de Europese hennepmarkt, die door het HvJEU verboden is.

De interpretatie van MILDECA heeft geleid tot talrijke huiszoekingen en de arrestatie van tientallen handelaars die CBD in verschillende vormen, waaronder bloemen, verkochten. Deze interpretatie is echter grotendeels ondermijnd door verschillende winkeluitspraken die deze interpretatie als onconventioneel beschouwen en die de CBD-winkels in kwestie hebben vrijgesproken.

Onconventionele Mildeca

Plouton uitspraak in Bordeaux

Regulering komt eraan

CBD is dus legaal in Frankrijk, hennepbloemen mogen er zijn, maar er is geen duidelijke regelgeving. Op initiatief van LREM-parlementsleden zal de regering in 2020 een informatiemissie over het gebruik van cannabis organiseren, die zich in het bijzonder zal richten op de plaats van CBD in Frankrijk, om eindelijk duidelijke regels vast te stellen. Deze missie moet de verkoop van CBD-bloemen en CBD-extractie in Frankrijk mogelijk maken.

Wat je moet weten

Begin 2020 is de algemene regel voor consumenten dat het bezit en de consumptie van CBD legaal is, in al zijn vormen. Bij gebrek aan tests die het verschil tussen hennep en cannabis kunnen aangeven – de tests bestaan, maar de Franse politie heeft ze niet – kan het bij je hebben van hennepbloemen tot verwarring leiden en een boete of een bezoek aan het bureau waard zijn.

Voor ondernemers is het ook riskant om in Frankrijk in de CBD-business te stappen, overgeleverd aan wankele Franse regelgeving en scherpe juridische procedures. Toch zijn er juridische argumenten om jezelf te verdedigen. Net als het vrije verkeer van goederen in Europa 😉

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed