Connect with us

Kanton Zürich start begin mei met gecontroleerde verkoop van cannabis

Gepubliceerd

on

Legale verkoop van cannabis in Zürich

In de afgelopen jaren is Zwitserland uitgegroeid tot een proeftuin voor cannabisregulering. Verschillende steden en kantons hebben proefprojecten opgezet om de effecten van gecontroleerde verkoop te beoordelen. Van Basel tot Lausanne, en nu in het kanton Zürich, hebben deze initiatieven tot doel informatie te verstrekken over de mogelijke voordelen en uitdagingen die gepaard gaan met de legalisering van cannabis.

PUBLICITE

Het proefproject in het kanton Zürich

Het nieuwste initiatief op dit gebied is het proefproject dat op 2 mei van start gaat in het kanton Zürich. Dit pilotproject is het grootste onderzoek in zijn soort in Zwitserland, met als doel 7.500 deelnemers in 34 steden. Onder leiding van de Zwitserse Cannabis Research Association, in samenwerking met de Universiteit van Zürich en het KOF/EPF Centrum voor Economisch Onderzoek, wil het project de vele facetten van cannabisgebruik, de productie en de verkoop ervan binnen een gereguleerd kader onderzoeken.

Zoals Paul-Lukas Good, voorzitter van Swiss Cannabis Research, aangaf, zal het onderzoek naar verwachting vijf jaar duren en 1,4 miljoen Zwitserse frank kosten. De wetenschappelijke evaluatie zal worden uitgevoerd door de Universiteit van Zürich en het Zurich Federal Institute of Technology, onder auspiciën van het Federale Bureau voor Volksgezondheid (FOPH) om veldgegevens te verzamelen die zullen worden gebruikt om toekomstige beleidsbeslissingen over cannabis te informeren.

Kernelementen van het onderzoek

Deelnemers aan het proefproject in het kanton Zürich krijgen legale toegang tot cannabisproducten bij apotheken en verkooppunten. Er zullen drie cannabisvarianten beschikbaar zijn, die verschillen in hun THC gehalte van 15%, 9% en 6%.

Het onderzoek omvat drie afzonderlijke groepen van elk 2500 mensen. Terwijl twee groepen toegang hebben tot legale cannabis, zal de derde groep dienen als controlegroep, die producten blijft verkrijgen op de illegale markt. Door deze configuratie kunnen onderzoekers de resultaten tussen de verschillende cohorten vergelijken en de effectiviteit van gereguleerde verkoopkanalen benadrukken.

PUBLICITE

Wetenschappelijke doelstellingen en verwachte resultaten

Het onderzoeken van de sociale, economische en gezondheidsimplicaties van de legalisatie van cannabis staat centraal in de doelstellingen van het onderzoek. Andreas Beerli, van het Centrum voor Conjunctuuronderzoek (KOF) aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich, benadrukt het belang van het beoordelen van gezondheidsresultaten. Door consumptiepatronen en maatschappelijke trends te analyseren, willen de onderzoekers bepalen of gereguleerde verkoop positief bijdraagt aan de volksgezondheid en tegelijkertijd de schade vermindert die geassocieerd wordt met illegale markten.

Daarnaast probeert het onderzoek de bredere maatschappelijke effecten van cannabisregulering op te helderen, waaronder de invloed op de consumptiecijfers en de marktdynamiek. De inzichten die zijn verkregen uit deze uitgebreide analyse zullen beleidsmakers voorzien van waardevolle elementen om toekomstige wetgevende kaders en interventies op het gebied van de volksgezondheid te sturen.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed España

Newsweed is het eerste Franse medium voor legaal en wereldwijd cannabisnieuws - © Newsweed