Connect with us

Volgens een nieuw rapport van een internationale coalitie ondermijnt de oorlog tegen drugs de inspanningen om klimaatverandering en milieurechtvaardigheid te bevorderen

Gepubliceerd

on

Oorlog tegen drugs en klimaat
Volg ons op Facebook

Een nieuw rapport van een internationale coalitie van mensenrechtengroeperingen beweert dat wereldwijd drugsverbod de vernietiging van het milieu heeft aangewakkerd in enkele van ’s werelds meest kritieke ecosystemen, wat de inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken ondermijnt.

PUBLICITE

Terwijl beleidsmakers, regeringen, NGO’s en campagnevoerders zich inspannen om dringende oplossingen te ontwikkelen om tropische wouden te beschermen, die tot de grootste koolstofputten van de planeet behoren, zegt het rapport dat “hun inspanningen zullen falen zolang degenen die zich inzetten voor milieubescherming de olifant in de kamer niet erkennen en aanpakken”, namelijk “het wereldwijde systeem van crimineel drugverbod, bekend als de ‘oorlog tegen drugs'”.

Het 63 pagina’s tellende document werd donderdag gepubliceerd door de International Coalition for Drug Policy Reform and Environmental Justice, die zichzelf omschrijft als “bestaande uit voorstanders, activisten, kunstenaars en academici van zowel de drugbeleidshervormingsbeweging als de milieu- en klimaatbeweging”.

Aangesloten organisaties zijn onder andere Health Poverty Action, LEAP Europe, SOS Amazônia, het Transnational Institute (TNI) en het Washington Office on Latin America (WOLA). Leden komen uit Bolivia, Brazilië, Colombia, Myanmar, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De auteurs beschrijven drugsbeleid als de “ontbrekende schakel” in klimaatrechtvaardigheid, waarbij ze opmerken dat het verbod de drugsproductie en -handel naar “belangrijke milieugrenzen” heeft gedreven, zoals het Amazonewoud en de jungles van Zuidoost-Azië.

PUBLICITE

“Waar kleine boeren drugs verbouwen aan de rand van het bos, of smokkelaars hun producten vervoeren door tropische bossen, is dat omdat de dynamiek van de drugshandhaving hen daarheen heeft gedreven,” aldus het rapport. “In de zeldzame gevallen waarin opium, cannabis en coca legaal worden verbouwd om de farmaceutische en drankenindustrie te bevoorraden, worden ze verbouwd in conventionele landbouwomgevingen.

De winsten uit illegale drugsactiviteiten voeden ook een netwerk van andere criminele activiteiten die schade toebrengen aan het milieu, schrijven de auteurs van het rapport. Het rapport noemt bijvoorbeeld de illegale handel in “wilde dieren, tropisch hout, archeologische artefacten, goud en andere mineralen, evenals investeringen in legale landbouwbedrijven zoals rundvlees, palmolie, soja en avocado’s”. De winsten uit drugs zijn ook een bron van kapitaal voor mensenhandel”.

Het document bevat casestudies en foto’s die tonen hoe milieuschade wordt veroorzaakt door prohibitionistisch beleid. Eén voorbeeld koppelt drugshandel in Peru aan illegale goudwinning, terwijl een ander voorbeeld illegaal geld van de cocaïnehandel koppelt aan de vernietiging van het kritisch bedreigde Opper-Guineawoud in West-Afrika.

De internationale gemeenschap erkent in toenemende mate het werk van criminele actoren die “landroof, ontbossing, hout- en wildhandel en sociaal en ecologisch verwoestende mijnbouw” financieren, aldus het rapport, evenals corruptie bij de overheid. “Deze analyses slagen er echter niet in om de drijvende kracht achter deze criminele activiteiten te identificeren.

“Het systeem dat aan de basis ligt van zoveel van deze misdaden en zoveel schade veroorzaakt, wordt zelden of nooit vermeld”, vervolgt het rapport en stelt dat “duidelijk erkend moet worden dat het huidige drugbeleid een van de belangrijkste oorzaken is van dit economisch en institutioneel disfunctioneren”.

Vanuit het standpunt van milieu- en economische rechtvaardigheid stelt het rapport dat de drugsoorlog een cyclus van armoede en vervolging tegen de meest kwetsbaren in de samenleving in stand houdt.

“De drugshandel kan een fatsoenlijk inkomen verschaffen of een middel om te overleven waar er geen ander is”, zegt het rapport, dat stelt dat naar schatting 200.000 families in Colombia hun brood verdienen met de cocateelt.

“Zelfs wanneer deze boeren vervolgd worden door de politie of het leger, dwingen de pragmatische voordelen van het verbouwen van illegale drugs in termen van levensonderhoud hen vaak om de activiteit te hervatten ondanks de hoge risico’s.”

Terwijl kleine arme boeren het risico lopen dat hun gewassen worden uitgeroeid, gearresteerd en opgesloten, “blijven degenen aan de top van de handel grotendeels ongedeerd omdat ze door hun macht, geld of geweld aan vervolging kunnen ontsnappen en invloed kunnen uitoefenen op elites in de beleidsvorming”.

Om de schade van het drugverbod te bestrijden en de doeltreffendheid van klimaatinitiatieven te garanderen, stelt het rapport dat “een doeltreffende en verantwoordelijke drugregulering noodzakelijk is”. Maar het waarschuwt dat hervormingen holistisch moeten zijn en gebaseerd op mensenrechten, volksgezondheid, duurzame ontwikkeling en milieurechtvaardigheid.

“Het alternatief”, waarschuwt het rapport: “Drugshervormingen gecoöpteerd door grote bedrijven en machtige elites die het kwaad van het verbod herhalen, terwijl klimaatinitiatieven mislukken en de kans missen om de klimaatcatastrofe af te wenden omdat ze één van de onderliggende oorzaken negeerden.”

Het rapport erkent dat gereguleerde drugmarkten moeilijke vragen oproepen. “Ofwel reguleren we de drugmarkten op een verantwoordelijke manier, ofwel blijven we lijden onder de duidelijke mislukkingen van het drugverbod en geven we de controle uit handen aan destructieve georganiseerde misdaadgroepen,” zegt het rapport. “Er is geen derde optie die ze op magische wijze zou doen verdwijnen of die ervoor zou zorgen dat de ‘oorlog tegen drugs’ zegeviert.

Een recent rapport van Harm Reduction International onthulde dat rijke landen bijna een miljard dollar hebben gedoneerd om de wereldwijde oorlog tegen drugs te vervolgen.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed