Connect with us

Cannabis en je lichaam

Wat zijn de medische effecten van cannabis?

Medische effecten van cannabis

Cannabis is een historische, veelzijdige en soms controversiële plant. Zijn veelzijdigheid en nut hebben cannabis in allerlei industrieën en producten gestimuleerd, vooral op medisch gebied. Het therapeutische gebruik ervan wordt al eeuwen bestudeerd en moderne klinische studies bewijzen de medische effecten van cannabis op tal van pathologieën.

PUBLICITE

Wat je moet weten over cannabis

Cannabis bestaat uit verschillende actieve ingrediënten. De bekendste zijn cannabinoïden, die meer dan 120 elementen bevatten. De tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) zijn de twee cannabinoïden die het meest voorkomen in de Cannabisplant en het meest bestudeerd zijn. THC is verantwoordelijk voor de “high” die veel mensen associëren met cannabis, terwijl CBD een niet-intoxisch, niet-euforisch bestanddeel is, dat je misschien al hebt gezien in de vorm van oliën, snoepjes, drankjes of medicijnen.

Cannabis dankt zijn medische werking aan zijn werking op het endocannabinoïde systeem, een netwerk van receptoren in ons lichaam dat de meeste hoofdfuncties van het lichaam reguleert, zoals eetlust, pijn, angst of slaap.

Zijn cannabismedicijnen verkrijgbaar in Frankrijk?
Hoewel medische cannabis nog niet legaal is in Frankrijk, heeft het Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) verschillende medicijnen met cannabinoïden goedgekeurd:

  • Epidiolex, dat een gezuiverde vorm van CBD afkomstig van cannabis bevat, is goedgekeurd voor de behandeling van aanvallen geassocieerd met het Lennox-Gastaut syndroom of het Dravet syndroom, twee zeldzame en ernstige vormen van epilepsie
  • Sativex, dat gelijkwaardige hoeveelheden van cannabis afgeleide THC en CBD bevat, en wordt aanbevolen voor spasticiteit bij multiple sclerose
  • De Marinol, die dronabinol (synthetische THC) bevat, wordt gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie bij kanker. Dronabinol wordt ook gebruikt om verlies van eetlust en gewichtsverlies bij mensen met HIV/AIDS te behandelen

Een experiment met therapeutische cannabis is sinds 2021 aan de gang in Frankrijk en zal in 2025 beginnen met een “veralgemening” van medicinale cannabis.

PUBLICITE

Zijn cannabis of cannabinoïden nuttig voor de behandeling van gezondheidsproblemen?
Medicijnen die cannabinoïden bevatten kunnen nuttig zijn voor de behandeling van bepaalde zeldzame vormen van epilepsie, de misselijkheid en het braken die gepaard gaan met chemotherapie bij kanker, en het verlies van eetlust en gewichtsverlies dat gepaard gaat met HIV/AIDS. Daarnaast wijst enig bewijs op bescheiden voordelen van cannabis of cannabinoïden voor chronische pijn en multiple sclerose symptomen. Onderzoek naar cannabis of cannabinoïden voor andere aandoeningen staat nog in de kinderschoenen.

De volgende secties geven een samenvatting van onderzoek naar cannabis of cannabinoïden voor specifieke gezondheidsaandoeningen, zonder volledig te zijn.

Cannabis en pijn

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van cannabis of cannabinoïden op chronische pijn, met name neuropathische pijn (pijn die samenhangt met zenuwbeschadiging).

Een review uit 2018 bekeek 47 onderzoeken (4.743 deelnemers) naar cannabis of cannabinoïden voor verschillende soorten chronische pijn anders dan kankerpijn en vond bewijs voor een klein voordeel. Negenentwintig procent van de mensen die cannabis of cannabinoïden gebruikten, ondervond een pijnvermindering van 30 procent, vergeleken met 26 procent van de mensen die een placebo (inactieve stof) innamen. Het verschil is mogelijk te klein om significant te zijn voor patiënten. Bijwerkingen kwamen vaker voor bij mensen die cannabis/cannabinoïden gebruikten dan bij mensen die placebo’s gebruikten.

PUBLICITE

Een review uit 2018 van 16 onderzoeken naar op cannabis gebaseerde geneesmiddelen voor neuropathische pijn, waarvan de meeste Sativex testten, vond bewijs van lage tot matige kwaliteit dat deze geneesmiddelen een betere pijnverlichting gaven dan placebo’s. De gegevens konden echter niet als betrouwbaar worden beschouwd. De gegevens konden echter niet als betrouwbaar worden beschouwd omdat de onderzoeken betrekking hadden op kleine aantallen mensen en bevooroordeeld konden zijn. Mensen die medicijnen op basis van cannabis gebruikten, hadden een grotere kans dan mensen die placebo’s gebruikten om uit de onderzoeken te stappen vanwege cannabisbijwerkingen.

Een review uit 2015 van 28 cannabinoïdenonderzoeken (2.454 deelnemers) waarin chronische pijn werd beoordeeld, toonde aan dat de onderzoeken over het algemeen verbeteringen lieten zien in pijnmetingen bij mensen die cannabinoïden gebruikten, maar dat deze verbeteringen in de meeste onderzoeken geen statistische significantie bereikten. Het gemiddelde aantal patiënten dat minstens 30% minder pijn rapporteerde, was echter hoger met cannabinoïden dan met placebo.

Bijdragen aan verminderd opioïdengebruik

Dierstudies tonen aan dat het gelijktijdig toedienen van THC en opioïden de pijn kan bestrijden met een kleinere dosis opioïden.

Een review uit 2017 bekeek studies van mensen die naast opioïden ook cannabinoïden toegediend kregen om pijn te behandelen. Deze onderzoeken keken of cannabinoïden pijnbestrijding konden bieden met een kleinere hoeveelheid opioïden. Er waren 9 onderzoeken (met in totaal 750 deelnemers), waarvan er 3 (642 deelnemers) gebruik maakten van een kwalitatief hoogwaardige onderzoeksopzet waarbij de deelnemers willekeurig werden toegewezen aan cannabinoïden of een placebo. De resultaten waren inconsistent en geen van de onderzoeken van hoge kwaliteit gaf aan dat cannabinoïden kunnen leiden tot een verminderd opioïdengebruik.

Onderzoekers onderzochten statistische gegevens over groepen mensen om te bepalen of toegang tot medicinale cannabis gekoppeld was aan veranderingen in opioïdengebruik of veranderingen in opioïdengerelateerde schade. De resultaten waren tegenstrijdig.

In Amerikaanse staten met wetten voor medicinale cannabis zijn de voorschrijfpercentages voor opioïden en alle geneesmiddelen die cannabis zou kunnen vervangen lager onder Medicare-begunstigden. Gegevens van een nationaal onderzoek (niet beperkt tot Medicare-begunstigden) toonden echter aan dat patiënten die medicinale cannabis gebruikten vaker dan niet-gebruikers meldden dat ze medicijnen op recept gebruikten.

Een analyse van gegevens van 1999 tot 2010 gaf aan dat Amerikaanse staten met wetten voor medicinale cannabis lagere sterftecijfers hadden voor overdoses met opioïde pijnstillers, maar toen een soortgelijke analyse werd uitgebreid tot 2017, toonde deze hogere sterftecijfers voor dit type overdosis.

Een analyse van enquêtegegevens van 2004 tot 2014 toonde aan dat de invoering van wetten voor medicinale cannabis niet geassocieerd was met een afname in het gebruik van opioïden op recept voor niet-medische doeleinden. Mensen met toegang tot medicinale cannabis lijken op recept verkrijgbare opioïden dus niet te vervangen.

angst en cannabis

Er is een klein aantal aanwijzingen uit menselijke studies dat cannabis of cannabinoïden kunnen helpen bij het verminderen van angst. Eén onderzoek onder 24 mensen met een sociale angststoornis toonde aan dat ze minder angstig waren in een gesimuleerde spreektest in het openbaar na inname van CBD dan na inname van een placebo. Vier onderzoeken hebben gesuggereerd dat cannabinoïden nuttig kunnen zijn bij het bestrijden van angst bij mensen met chronische pijn; de deelnemers aan de onderzoeken leden niet noodzakelijkerwijs aan angststoornissen.

Epilepsie en cannabis

Cannabinoïden, voornamelijk CBD, zijn onderzocht voor de behandeling van aanvallen die gepaard gaan met vormen van epilepsie die moeilijk onder controle te krijgen zijn met andere medicijnen. Het Epidiolex (CBD oraal) is toegelaten in Europa voor de behandeling van aanvallen geassocieerd met twee epileptische encefalopathieën: Lennox-Gastaut syndroom en Dravet syndroom. Cannabinoïden zijn onvoldoende onderzocht bij andere, meer voorkomende vormen van epilepsie om conclusies te kunnen trekken over hun nut in deze gevallen.

Glaucoom

Glaucoom is een groep ziekten die de oogzenuw kunnen beschadigen, wat kan leiden tot gezichtsverlies en blindheid. Vroegtijdige behandeling kan ernstig verlies van het gezichtsvermogen vaak voorkomen. Het verlagen van de druk in het oog kan de progressie van de ziekte vertragen.

Onderzoek in de jaren 1970 en 1980 toonde aan dat cannabis of daarvan afgeleide stoffen de oogdruk konden verlagen, maar niet zo effectief als de behandelingen die al in gebruik waren. Een van de beperkingen van producten op basis van cannabis is dat ze slechts gedurende een korte periode effect hebben op de oogdruk.

Een recent onderzoek bij dieren toonde aan dat CBD, direct aangebracht op het oog, een ongewenste verhoging van de oogdruk kan veroorzaken.

Symptomen van HIV/AIDS

Onbedoeld gewichtsverlies kan een probleem zijn voor mensen met HIV/AIDS. In 1992 keurde de FDA de cannabinoïde dronabinol goed voor de behandeling van verlies van eetlust geassocieerd met gewichtsverlies bij mensen met HIV/AIDS. Deze goedkeuring was voornamelijk gebaseerd op een onderzoek bij 139 mensen waarin de effecten van dronabinol op de eetlust en gewichtsveranderingen werden geëvalueerd.

Er zijn een paar andere onderzoeken geweest naar cannabis of cannabinoïden voor eetlust en gewichtsverlies bij mensen met hiv/aids, maar deze waren kort en omvatten slechts een klein aantal mensen, en hun resultaten kunnen vertekend zijn. In het algemeen is het klinische bewijs dat cannabis en cannabinoïden heilzaam zijn voor mensen met HIV/AIDS beperkt, maar wijdverspreid onder de patiënten.

Ontstekingsdarmziekte

Inflammatoire darmziekten verwijst naar een groep aandoeningen waarbij het spijsverteringskanaal ontstoken raakt. Colitis ulcerosa en ziekte van Crohn zijn de meest voorkomende vormen. Symptomen kunnen buikpijn, diarree, verlies van eetlust, gewichtsverlies en koorts zijn. De symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en ze kunnen komen en gaan, soms verdwijnen ze voor maanden of jaren en komen dan weer terug.

Een review uit 2018 bekeek 3 onderzoeken (met in totaal 93 deelnemers) die gerookte cannabis of cannabisolie vergeleken met placebo’s bij mensen met de ziekte van Crohn. Er was geen verschil tussen de cannabis/cannabisoliegroep en de placebogroep wat betreft klinische remissie van de ziekte. Sommige mensen die cannabis of cannabisolie gebruikten zagen hun symptomen verbeteren, maar anderen ondervonden ongewenste bijwerkingen. Het is niet duidelijk of de mogelijke voordelen van cannabis of cannabisolie opwegen tegen de mogelijke nadelen.

Een review uit 2018 bekeek 2 studies (92 deelnemers) die gerookte cannabis of CBD-capsules vergeleken met placebo’s bij mensen met actieve colitis ulcerosa. In de CBD-studie was er geen verschil tussen de twee groepen wat betreft klinische remissie, maar mensen die CBD namen hadden meer bijwerkingen. In het onderzoek met gerookte cannabis was een maat voor ziekteactiviteit lager na 8 weken in de cannabisgroep; er werd geen informatie over bijwerkingen gerapporteerd.

Irritabele darm syndroom

Het prikkelbare darm syndroom (IBS) wordt gedefinieerd als herhaalde buikpijn die gepaard gaat met veranderingen in de darmtransit (diarree, constipatie of beide). Het maakt deel uit van een groep functiestoornissen van het maagdarmkanaal die verband houden met de manier waarop de hersenen en de darmen samenwerken.

Hoewel er interesse is in het gebruik van cannabis en cannabinoïden om de symptomen van het Prikkelbare Darm Syndroom te behandelen, is er weinig onderzoek gedaan naar het gebruik ervan bij mensen. Het is daarom niet bekend of cannabis of cannabinoïden nuttig kunnen zijn.

Bewegingsstoornissen door het Gilles de la Tourette-syndroom

Een review uit 2015 van twee kleine placebogecontroleerde onderzoeken met 36 deelnemers suggereert dat synthetische THC-capsules geassocieerd kunnen worden met een significante verbetering van de tic-ernst bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Multiple sclerose

Verschillende cannabis/cannabinoïde preparaten zijn onderzocht voor multiple sclerose symptomen, waaronder synthetische THC, Sativex en gerookte cannabis.

Een analyse van 17 onderzoeken naar verschillende cannabinoïdenpreparaten met 3.161 deelnemers toonde aan dat cannabinoïden leidden tot een lichte verbetering van spasticiteit (zoals beoordeeld door de patiënt), pijn en blaasproblemen bij mensen met multiple sclerose, maar dat cannabinoïden de spasticiteit niet significant verbeterden wanneer gemeten met objectieve tests.

Een review van 6 placebogecontroleerde klinische onderzoeken met in totaal 1134 deelnemers concludeerde dat cannabinoïden (nabiximolen, dronabinol en THC/CBD) in verband werden gebracht met een grotere gemiddelde verbetering op de Ashworth-schaal voor spasticiteit bij patiënten met multiple sclerose in vergelijking met placebo, hoewel dit geen statistische significantie bereikte.

Evidence-based richtlijnen gepubliceerd in 2014 door de American Academy of Neurology concludeerden dat nabiximolen waarschijnlijk effectief is in het verbeteren van subjectieve symptomen van spasticiteit, waarschijnlijk niet effectief in het verminderen van objectieve maten van spasticiteit of urine-incontinentie, en mogelijk niet effectief in het verminderen van tremor bij multiple sclerose. Op basis van twee kleine onderzoeken concludeerden de richtlijnen dat er onvoldoende gegevens zijn om de effecten van gerookte cannabis bij mensen met multiple sclerose te beoordelen.

Uit een analyse uit 2010 van 3 onderzoeken (666 deelnemers) naar nabiximols bij mensen met multiple sclerose en spasticiteit bleek dat nabiximols de subjectieve spasticiteit verminderde, over het algemeen binnen 3 weken, en dat ongeveer een derde van de mensen die nabiximols kregen naast een andere behandeling ten minste een verbetering van 30 procent in spasticiteit vertoonde. Nabiximol lijkt redelijk veilig te zijn.

Nausea en braken bij chemotherapie bij kanker

Uit een review uit 2015 van 23 onderzoeken (1.326 deelnemers) naar cannabinoïden voor de behandeling van misselijkheid en braken bij chemotherapie bij kanker bleek dat ze meer hielpen dan placebo en vergelijkbaar waren in werkzaamheid met andere geneesmiddelen die voor dit doel werden gebruikt. Bijwerkingen zoals duizeligheid of slaperigheid kwamen echter vaker voor bij mensen die geneesmiddelen op basis van cannabinoïden gebruikten.

Onderzoek naar dronabinol en nabilone bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie bij kanker werd voornamelijk uitgevoerd in de jaren 1980 en 1990 en weerspiegelt eerder de soorten chemotherapiebehandelingen en de keuzes van medicijnen tegen misselijkheid die toen beschikbaar waren dan tegenwoordig.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Sommige mensen met PTSS hebben cannabis of cannabisproducten gebruikt om te proberen hun symptomen te verlichten en denken dat het kan helpen, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit daadwerkelijk helpt.

In een zeer klein onderzoek (10 mensen) bleek de cannabinoïde nabilone effectiever dan een placebo bij het verlichten van nachtmerries die gepaard gaan met PTSS.

Observatiestudies (studies die gegevens verzamelden over PTSS-patiënten die zelf kozen of ze cannabis wilden gebruiken of niet) hebben geen duidelijk bewijs opgeleverd over het nut of de schadelijkheid van cannabis voor PTSS-symptomen.

Slaapproblemen

Veel onderzoeken naar cannabis of cannabinoïden bij mensen met gezondheidsproblemen (zoals multiple sclerose, PTSS of chronische pijn) hebben de effecten van cannabis op slaap onderzocht. Verbeteringen in de slaapkwaliteit, minder slaapstoornissen of een vermindering van de tijd die nodig is om in slaap te vallen zijn vaak gevonden bij mensen die cannabis of cannabinoïden gebruiken. Het is echter niet bekend of cannabisproducten een direct effect hebben op de slaap of dat mensen beter slapen omdat de symptomen van hun ziekte zijn verbeterd. De effecten van cannabis en cannabinoïden op slaapproblemen bij mensen zonder andere ziekten zijn onzeker.

Zijn cannabis en cannabinoïden veilig?
De veiligheid van cannabis en cannabinoïden heeft verschillende vragen opgeroepen:

  • Cannabisgebruik is in verband gebracht met een verhoogd risico op verkeersongevallen in vergelijking met nuchter rijden, met name onder neoconsumenten
  • Het roken van cannabis tijdens de zwangerschap wordt over het algemeen afgeraden
  • Sommige mensen die cannabis voor medische doeleinden gebruiken, ontwikkelen een stoornis in het cannabisgebruik, die zich uit in symptomen als hunkering, ontwenning, gebrek aan controle en negatieve effecten op persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden
  • Sommige langdurige gebruikers van hoge doses cannabis hebben een aandoening ontwikkeld die gepaard gaat met ernstig en terugkerend braken, bekend als cannabinoïdhyperemesis
  • Er zijn gevallen gemeld van verontreiniging van cannabis/cannabinoïdenproducten met micro-organismen, pesticiden of andere stoffen
  • Sommige cannabis/cannabinoïdenproducten bevatten hoeveelheden cannabinoïden die sterk afwijken van de hoeveelheden die op het etiket staan

Het medicinale gebruik van cannabis vereist alle voorzichtigheid die klassiek is bij het gebruik van een medicijn. Patiënten moeten tijdens hun behandeling worden begeleid door een arts, die het beste weet of een patiënt behoort tot een specifieke groep met een verhoogd risico op cannabisgebruik. Er moet rekening worden gehouden met de verhouding die nodig is voor de pathologie, de toedieningsweg en de initiële dosis die het veiligst zijn voor de patiënt.

Bij het starten met cannabis moet een lage dosis en langzame titratiemethode worden gebruikt. Na de start is het essentieel om te controleren op bijwerkingen en interacties met medicijnen. Behandelplannen moeten worden aangepast om mogelijke problemen of risico’s te beperken.

Net zoals er behoefte is aan verder onderzoek naar de werkzaamheid van medicinale cannabis, is het net zo belangrijk om de veiligheid te beoordelen om de risico’s van het gebruik te beperken. Er is grote behoefte aan meer inspanningen om veiligheidsfactoren te evalueren met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis bij een breed scala aan aandoeningen.

Kan CBD schadelijk zijn?
In tegenstelling tot Epidiolex kunnen vrij verkrijgbare CBD-producten meer of minder CBD bevatten dan op het etiket staat aangegeven.

De CBD kan bijwerkingen hebben, waaronder verminderde alertheid, stemmingswisselingen, verminderde eetlust en gastro-intestinale symptomen zoals diarree. CBD kan ook psychotische effecten of cognitieve stoornissen veroorzaken bij mensen die regelmatig THC gebruiken. Daarnaast is CBD-gebruik in verband gebracht met leverschade, mannelijke voortplantingsstoornissen en interacties met andere drugs.

Sommige bijwerkingen, zoals diarree, slaperigheid, abnormale leverfunctietesten en interacties met andere geneesmiddelen, lijken eerder te wijten te zijn aan CBD zelf dan aan verontreinigingen in CBD-producten; deze effecten zijn waargenomen bij sommige mensen die deelnamen aan onderzoeken naar Epidiolex voordat het werd goedgekeurd als geneesmiddel.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed