Connect with us

Het consumeren van cannabis voor het slapen gaan heeft volgens een onderzoek geen nadelige invloed op de cognitieve vaardigheden of de rijvaardigheid de volgende dag

Gepubliceerd

on

Cannabis en effecten in de ochtend
Volg ons op Facebook

Recent onderzoek heeft de effecten van het consumeren van cannabis voor het slapen gaan onderzocht, in het bijzonder de invloed op cognitieve vaardigheden, rijprestaties en algemeen functioneren gedurende de volgende dag.

PUBLICITE

Een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van verschillende prestigieuze instituten, waaronder Macquarie University en Johns Hopkins University, biedt ons waardevolle informatie over dit onderwerp. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology, suggereert dat cannabisgebruik voor het slapen gaan geen significante nadelige invloed heeft op de cognitieve functie of de rijvaardigheid de volgende dag bij volwassenen met slapeloosheid die zelden cannabis gebruiken.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

Aan het onderzoek namen 20 volwassenen deel met door een arts vastgestelde slapeloosheid, die allemaal zelden cannabis gebruikten. De deelnemers kregen een placebo of 2 milliliter cannabisolie met 10 milligram THC en 200 milligram CBD. Het onderzoek had als doel de effecten van cannabis op verschillende prestatiemetingen de volgende dag te begrijpen.

Cognitieve en psychomotorische functies: Het onderzoek beoordeelde cognitieve en psychomotorische functies met behulp van een reeks tests. Deze omvatten taken op het gebied van aandacht, werkgeheugen en informatieverwerkingssnelheid. De resultaten gaven geen significante verschillen aan tussen de placebogroep en de THC-CBD-groep in 27 van de 28 tests. Een kleine afname in procentuele nauwkeurigheid (ongeveer 1,4%) werd waargenomen in de Stroop kleuren- en woordentest, maar dit werd als klinisch onbelangrijk beschouwd. De resultaten benadrukken dat “bijna alle uitgevoerde cognitieve tests, waarbij aandacht, werkgeheugen, informatieverwerkingssnelheid en andere gebieden betrokken waren, de volgende dag geen effecten van THC/CBD vertoonden”.

Gesimuleerde rijprestaties: De rijprestaties werden beoordeeld met behulp van een rijsimulator met vaste basis 10 uur na toediening van cannabis. Het onderzoek toonde geen significante verschillen in rijprestaties tussen de THC-CBD-groep en de placebogroep. Dit komt overeen met eerder onderzoek dat suggereert dat “rijvaardigheid bij incidentele cannabisgebruikers binnen 8 uur herstelt na inname van 20 mg THC oraal”.

PUBLICITE

Subjectieve effecten en stemming: deelnemers werd ook gevraagd om subjectieve ervaringen te rapporteren, zoals het gevoel “high”, “verdoofd”, “alert”, “angstig” of “slaperig” te zijn. Deze effecten werden gemeten op verschillende tijdstippen: bij de uitgangswaarde, 30 minuten, 10 uur, 12 uur, 14 uur, 16 uur en 18 uur na toediening. Het onderzoek onthulde geen opmerkelijke veranderingen in stemming of subjectieve effecten de volgende dag.

Een van de belangrijke punten die de onderzoekers naar voren brachten, is de vergelijking tussen de effecten van cannabis en die van veel voorgeschreven kalmerings- en slaapmiddelen. Van drugs zoals benzodiazepines en zopiclone is bekend dat ze het functioneren de volgende dag verminderen. De auteurs van het onderzoek merkten op dat cannabis in deze context dergelijke effecten niet vertoonde, waardoor het een potentieel veiliger alternatief is voor mensen die slaapmiddelen zoeken.

Overwegingen en beperkingen

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, erkennen de onderzoekers enkele beperkingen. De onderzoeksgroep was relatief klein en de resultaten waren gebaseerd op een enkele dosis cannabisolie. Dit beperkt de mogelijkheid om de resultaten te generaliseren naar een bredere populatie en de effecten van herhaalde dosering te begrijpen, wat meer weerspiegelt hoe sommige mensen medische cannabis gebruiken om te slapen.

De onderzoekers veronderstelden dat herhaaldelijk doseren zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van gedeeltelijke tolerantie voor de verstorende effecten van THC, waardoor het risico op problemen de volgende dag mogelijk afneemt. Dit aspect moet echter verder worden onderzocht.

PUBLICITE

Wijdere implicaties en gerelateerde studies

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met ander recent onderzoek naar cannabis en cognitieve functies. Een rapport dat afgelopen december werd gepubliceerd, toonde aan dat voorgeschreven medicinale cannabis een minimale acute impact had op de cognitieve functie bij patiënten met een chronische ziekte.

Een andere studie, gepubliceerd in maart in het tijdschrift Current Alzheimer Research, suggereert dat cannabisgebruik in verband wordt gebracht met een lager risico op subjectieve cognitieve achteruitgang, waarbij gebruikers minder verwarring en geheugenverlies rapporteren dan niet-gebruikers.

Daarnaast vond een onderzoek uit 2022 naar cannabis en luiheid geen significante verschillen tussen wekelijkse cannabisgebruikers en niet-gebruikers in apathie of op beloning gebaseerd gedrag. Alles bij elkaar suggereren deze resultaten dat cannabisgebruik, vooral voor medische doeleinden, mogelijk niet de negatieve cognitieve en psychomotorische effecten heeft die vaak worden verondersteld.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed