Connect with us

Onderzoek toont aan dat cannabisgebruikers meer contact maken met anderen

Gepubliceerd

on

Onderzoek naar cannabis en empathie

Volgens recente bevindingen, gepubliceerd in het Journal of Neuroscience Research, bezitten regelmatige cannabisgebruikers mogelijk een verbeterd vermogen om emoties van anderen te begrijpen en zich ermee te verbinden, waardoor conventionele stereotypen over de effecten van cannabis op sociaal gedrag en emotionele intelligentie in twijfel worden getrokken.

PUBLICITE

De onthullingen van het onderzoek

Het onderzoek volgde een uitgebreide aanpak, waarbij psychologische beoordelingen en beeldvormingstests van de hersenen werden gecombineerd om dieper in te gaan op de relatie tussen cannabisgebruik en empathie. Het onderzoek, getiteld “Empathiegerelateerde verschillen in de anterieure cingulate functionele connectiviteit van regelmatige cannabisgebruikers in vergelijking met controles“, betrof een groep van 85 regelmatige cannabisgebruikers en 51 niet-gebruikers.

De resultaten toonden aan dat mensen die regelmatig cannabis gebruiken de emotionele toestand van anderen beter begrijpen. Psychometrische tests, in het bijzonder schalen voor emotioneel begrip, lieten hogere scores zien bij regelmatige cannabisgebruikers, wat duidt op een groter vermogen om de emoties van de mensen om hen heen te herkennen en te begrijpen.

Het neurologische aspect van het onderzoek onthulde ook enkele intrigerende resultaten. Beeldvormingstests in de hersenen toonden een significante toename in de connectiviteit tussen het voorste cingulaat – een gebied dat wordt beïnvloed door cannabis – en de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen van de emotionele toestand van anderen in het eigen lichaam. Deze resultaten suggereren een mogelijk verband tussen cannabisgebruik en verhoogde empathische vaardigheden.

Víctor Olalde-Mathieu, van de Universidad Nacional Autónoma de México, co-auteur van het onderzoek, was optimistisch over de implicaties en toekomstige toepassingen van deze resultaten. Hij benadrukte de potentiële therapeutische toepassingen van cannabis en suggereerde dat deze voorlopige resultaten de weg zouden kunnen vrijmaken voor innovatieve behandelingen voor aandoeningen die gepaard gaan met tekortkomingen in sociale interacties, zoals sociale angst en vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

PUBLICITE

Het belang van onderzoek begrijpen

De studie daagt de conventionele wijsheid uit over cannabisgebruik, dat vaak wordt geassocieerd met negatieve effecten op de geestelijke gezondheid. Deze verkenning van deinteractie tussen cannabis en empathie suggereert positieve effecten op interpersoonlijke relaties en benadrukt de potentiële rol van de stof in bepaalde verwante therapeutische toepassingen zoals sociale stoornissen. Het verbeterde begrip van andermans emoties bij regelmatige cannabisgebruikers betekent een afwijking van traditionele hypotheses en maakt de weg vrij voor verder onderzoek naar de invloed van de stof op sociaal gedrag.

Ondanks de veelbelovende resultaten erkennen de onderzoekers de noodzaak van verdere studies om de volledige omvang van de invloed van cannabis op empathie en sociaal gedrag te begrijpen. Het onderzoek stelt niet definitief een oorzakelijk verband vast, waardoor er ruimte is voor toekomstig onderzoek naar de langetermijneffecten van cannabisgebruik op empathie en de rol ervan bij het vormgeven van sociale interacties.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed España

Newsweed is het eerste Franse medium voor legaal en wereldwijd cannabisnieuws - © Newsweed