Connect with us

EU baant de weg voor cannabishervormingen

Gepubliceerd

on

De houding van Europa tegenover cannabis
Volg ons op Facebook

Vorige week keurde de Europese Commissie (EC) een nieuw “Europees burgerinitiatief” gedeeltelijk goed dat zich richt op cannabishervorming.

PUBLICITE

Tegelijkertijd kondigde het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in een recent rapport aan niet alleen zijn capaciteit te willen vergroten om de ontwikkelingen in de regulering van cannabis in de lidstaten te volgen, maar ook een actievere rol te willen spelen in het verstrekken van informatie over de hervorming van cannabis aan beleidsmakers.

Het EMCDDA erkent de huidige trend in Europese landen om steeds meer alternatieven voor het cannabisverbod te onderzoeken en zei: “Dit betekent dat vragen over wat een gepast beleidsantwoord op cannabis is, zowel actueel als belangrijk zijn geworden.”

Wat is er gebeurd

?
Vorige week stemde de Europese Commissie voor de registratie van twee van de drie voorstellen ingediend door een Europees Burgerinitiatief (ECI), genaamd het “Europees Cannabis Initiatief“.

ECI’s zijn een mechanisme dat in 2007 werd geïntroduceerd als onderdeel van het Verdrag van Lissabon, bedoeld om EU-burgers in staat te stellen directe invloed uit te oefenen op politieke beslissingen.

PUBLICITE

Ze moeten worden gelanceerd door EU-burgers die in ten minste zeven verschillende lidstaten wonen. Het Europees Cannabisinitiatief werd oorspronkelijk gepresenteerd op 12 januari 2024 en stelt dat “het gebrek aan significante vooruitgang bij het inperken van illegale drugs in Europa een radicale heroverweging vereist van de aanpak die al tientallen jaren faalt om de vraag naar en het aanbod van drugs terug te dringen”.

“Er is geen bewijs dat strengere straffen het Europees drugsbestrijdingssysteem effectiever hebben gemaakt, terwijl er wel middelen vrijkwamen om de risico’s en/of schade van problematisch drugsgebruik te beperken. Dit Europees burgerinitiatief is bedoeld om enkele van de redenen hiervoor aan te pakken”, zo staat te lezen in de inzending.

Het verwijst ook naar talrijke voorbeelden van een groeiende verandering in het drugsbeleid in EU-lidstaten, waarbij “innovatieve benaderingen van op mensenrechten gericht drugsbeleid die de EU heeft aangenomen” worden overgenomen. Met dit in gedachten stelde het ECI een driepuntenagenda voor.

De eerste is het bijeenroepen van een “trans-Europese burgervergadering” over cannabisbeleid in de hele EU.

PUBLICITE

Hoewel deze formule onlangs enig succes had in Ierland, waar de burgervergadering de regering adviseerde om strafrechtelijke veroordelingen voor drugsbezit “tot een minimum te beperken, zo niet volledig af te schaffen”, werd dit punt verworpen door de Europese Commissie.

Volgens de EC valt dit verzoek “niet binnen de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen”.

Daarentegen zijn het tweede en derde ingediende verzoek wel succesvol geregistreerd. Dit zijn de verzoeken om:

  • De toegang tot medische cannabis te bevorderen op basis van wetenschappelijk bewijs en patiëntervaring, en patiënten toe te staan cannabis en alle derivaten daarvan die voor therapeutische doeleinden zijn voorgeschreven, in de hele EU bij zich te hebben om ervoor te zorgen dat zij ten volle gebruik kunnen maken van het recht op gezondheid
  • De nodige middelen toewijzen aan onderzoek naar cannabis – ook in de kruidengeneeskunde en traditionele geneeskunde – voor de therapeutische toepassingen ervan en deze middelen internationaal delen.

Nu deze punten met succes zijn geregistreerd, hebben de organisatoren van ICE zes maanden de tijd om een “handtekeningencollectie” te openen.

Om dit te doen, moet de groep binnen 12 maanden minstens een miljoen geverifieerde handtekeningen verzamelen in minstens zeven EU-lidstaten, met een minimumaantal handtekeningen voor elk land op basis van zijn bevolking.

Het EMCDDA wil “beleidsmakers ondersteunen” op het gebied van cannabis

In dezelfde week publiceerde het EWDD zijn “Enkelvoudig Programmeringsdocument“, waarin de geplande activiteiten voor de komende twee jaar worden beschreven in wat het beschrijft als “zonder twijfel de meest transformatieve periode in het leven van het agentschap tot nu toe”.

De organisatie wordt op 2 juli 2024 vervangen door het Europees Drugsagentschap (EUDA), met een “uitgebreid en versterkt mandaat”, 40% meer personeel en 80% meer budget.

Hoewel de rol van het agentschap veel meer gericht is op het monitoren en bestrijden van de illegale drugsmarkt, lijkt de organisatie zich ook te positioneren om de impact te onderzoeken van wat volgens de organisatie een aanhoudende trend zal zijn in de richting van liberalisering van het cannabisbeleid in heel Europa.

De organisatie is ook van plan om een “toolkit” te creëren met “middelen om beleidsmakers te helpen bij het implementeren van op feiten gebaseerde beslissingen op het gebied van cannabisbeleid”.

De organisatie zegt dat ze zich in 2024 en daarna “sterker zal richten op het ontwikkelen van middelen op het gebied van cannabisbeleid en interventies”, vanwege de veranderingen op de cannabismarkt in de afgelopen jaren, waardoor cannabisproducten “steeds diverser” zijn geworden in Europa.

“Deze evolutie van de Europese cannabismarkt vindt plaats in een wereldwijde context waarin landen steeds meer alternatieven voor het verbod onderzoeken en sommige landen evolueren naar gereguleerde of gelegaliseerde recreatieve cannabismarkten. Sommige EU-lidstaten zijn begonnen met het veranderen van hun beleidsbenadering van het recreatieve gebruik van cannabis,” gaat het rapport verder.

“Recente ontwikkelingen laten zien dat er verschillende opties zijn, waaronder systemen met strafrechtelijke sancties voor gebruikers, systemen met vergunningen voor thuisteelt en particulier gebruik, en systemen met commerciële of door de staat gecontroleerde productie en verkoop.”

“De afgelopen jaren heeft het EWDD gereageerd op een toenemend aantal verzoeken van lidstaten op dit gebied en nationale initiatieven ondersteund, waaronder de ontwikkeling van cannabisindicatoren en het monitoren van het effect van beleidsveranderingen op dit gebied.”

Met dit in het achterhoofd is het noodzakelijk om “een geschikte gegevensinfrastructuur” op te zetten om deze verandering te monitoren en de impact op de volksgezondheid en de illegale markt te onderzoeken.

In de komende twee jaar wil ze de basis leggen voor een “cannabisbeleidstoolkit“, ontworpen om “beleidsmakers en planners beter te helpen bij het ontwikkelen en evalueren van cannabisbeleid in hun land”.

Aurélien richtte Newsweed op in 2015. Hij is vooral geïnteresseerd in internationale regelgeving en de verschillende cannabismarkten en heeft ook een uitgebreide kennis van de plant en het gebruik ervan.

Websites van partners

Koop de beste gefeminiseerde cannabiszaden van Original Sensible Seeds, inclusief hun vlaggenschip Bruce Banner #3.

Trending

Vind ons op logo Google NewsNewsEn elders :Newsweed FranceNewsweed ItaliaNewsweed EspañaNewsweed PortugalNewsweed Deutschland

Newsweed is de toonaangevende bron van legale cannabisinformatie in Europa - © Newsweed